A Forest-Vill Ipari tervezés üzletága alig egy éve jött létre, ennek ellenére már számos nagyszabású projektben részt vesz. Az üzletág jelenleg 15 projekt megvalósításában működik közre, a változatos megrendelések több rekonstrukciós feladatra is kiterjednek, emellett például egy zöldmezős beruházás generáltervezésén is tevékenykednek. A divíziót és annak munkatársait az alábbi interjúban Liska Gergely, az üzletág vezetője mutatja be, kitérve a jellemző feladatkörökre, illetve a divízió hosszú- és rövid távú célkitűzéseire is.

Hány munkavállaló dolgozik a tervezői csapatban? Terveznek-e bővülést a jövőben?

Jelenleg nyolc alállomástervező alkotja a Forest-Vill Ipari tervezés üzletágát. Közülük öten korábban már éveken keresztül összeszokott tervezőcsapatot alkottak. A Forest-Villhez történő csatlakozásukat követően velük jött létre az alállomástervezői szakterület, amelynek a vezetésére engem jelöltek ki. Idén januártól egy új tervező kolléga, szeptembertől pedig egy kollegina belépésével bővült tovább a létszám.

Mivel foglalkozik pontosan az Ipari tervezés üzletág?

Az alállomástervezői szakterület önálló üzletágként és elszámolási egységként működik a cégen belül. Ennélfogva a feladataink az üzletszerzéstől, ajánlatkiadástól indulnak. Megrendelés esetén a szerződéses ügyintézéssel folytatódik a tevékenységünk. Ezután kezdődhet a tényleges tervezési munka, amelynek során előkészítjük a kivitelezéshez szükséges dokumentációt. Egyes esetekben szükség lehet a kiviteli terveket megelőző tervfázisok elkészítésére is, mint például tanulmány, csatlakozási terv, szimuláció, illetve engedélyes anyagok.

Milyen pozíciókat töltenek be a csapatában? A csapattagok pontosan milyen feladatköröket látnak el egy-egy projekt kivitelezése során?

A tervezők két fő csoportba sorolhatóak aszerint, hogy primer vagy szekunder villamos technológiával foglalkoznak. Előbbi terület a nagyfeszültségű berendezések világa, szorosan együttműködve az építész, statikus és távvezetékes társtervezőkkel, utóbbi pedig a nagyfeszültségű technikát működésbe hozó védelmes és irányítástechnikai terület, amely átfogóan értelmezve az alállomáson belüli huzalozott információátvitel, például jelzések, működtetések tervezését jelenti. E téren a távközlési, védelmes és irányítástechnikai üzemeltetői szakterületekkel vagyunk szoros munkakapcsolatban.

A tervező kollégák alapvetően azonos beosztásban vannak, egy kolléga végez ezen túlmenően projektmenedzseri feladatokat is, én pedig a tervezésen felül szakterületvezetői feladataimat látom el. Ugyanakkor minden egyes elnyert munkának van egy „gazdája” a tervezők között, aki az adott munkára vonatkozóan irányító tervezői megbízást kap. Az irányító tervező feladatai közé tartozik a megrendelővel való műszaki kapcsolattartás, az egyes feladatrészek koordinálása, beleértve a többi tervező és az esetleges alvállalkozók munkáját is, továbbá az ő felelőssége, hogy az elkészítendő műszaki dokumentáció határidőre összeálljon.

Milyen projekteken dolgoznak jelenleg?

Jelenleg 15 aktív projektünk van. Ezek között vannak nagyobb volumenű, 8-10 hónap átfutási idejű munkák és kisebb tanulmányok is. Áramszolgáltatói területen nagyobb részben rekonstrukciós munkáink vannak, de közbeszerzési eljárás keretében zöldmezős beruházás generáltervezését is elnyertük. Mindemellett kivitelezés alatt áll egy általunk tervezett MÁV vontatási állomás teljes rekonstrukciója is, továbbá számos tanulmányt, csatlakozási tervek készítettünk és készítünk jelenleg is a naperőművek hálózatra csatlakozása kapcsán. Ezek közül 1-2 már a kiviteli tervezés fázisába is eljutott.

Melyik a legemlékezetesebb projekt, amiben részt vett a Forest-Villnél töltött idő során?

Maga a cég is fiatal, ezen belül a tervezési szakterület még fiatalabb, alig egy éve jött létre. A nagyobb projektek – amelyek utólag visszagondolva emlékezetesnek lesznek mondhatók – még nem futottak ki, napi szinten velünk vannak. Annyi biztos, hogy az összes hosszabb átfutású tervezés valamilyen módon emlékezetes marad. Akármennyire is szeretnénk, nincs két egyforma feladat és nincs olyan, hogy egyszerű eset. Minden bizonnyal ezekre az évekre általánosságban mi is úgy fogunk visszaemlékezni, mint a Solar-projektek időszakára.

Milyen célokat tűztek ki az idei évre?

Természetesen vannak pénzügyi célkitűzéseink, de ami talán lényegesebb, hogy megtaláljuk és kihasználjuk a különböző tapasztalatokkal rendelkező tervezők szinergiáját, ezáltal hatékony munkavégzésre alkalmas munkakörnyezetet, szokásokat és adatkezelési struktúrát alakítsunk ki. Számomra ez az idei év elsődleges célkitűzése a humán erőforrás tekintetében.

Milyen hosszú távú terveik vannak?

Hosszú távú célunk a tervezési scope kiszélesítése az alállomási munkákon túlmenően az ipari tervezés irányába is. Ez lényegében azt jelenti, hogy bizonyos mértékben függetleníteni akarjuk magunkat az áramszolgáltatói megrendelésektől és az ipari szegmensben is próbálunk érvényesülni, minősítéseket és referenciákat szerezni. A célok eléréséhez további személyi bővülést helyeztünk kilátásba.